Eva Berglind


Eva Berglind är keramiker, utbildad på Konstfack, magisterexamen 1988. Hon arbetar främst i  gotländskt lergodset. Hon formger alla bruksföremål och har tar hand om hela tillverkningsprocessen från skisser, gipsformar, drejar, gör engobefärger och glasyrer till färdig produkt.


Evas gjutna bruksföremål präglas av funktion och enkelhet, men också av nya formidéer.

De drejade krukorna, främst skålar och kannor, har sina rötter i den svenska lergodstraditionen. Dekorerna målar hon med färgrika engober och är unika till varje föremål. Eva skulpterar även  former och figurer i lera främst till utställningar.


I offentliga utsmyckningsuppdrag har hon gjort flera sandgjutna reliefer och kakel för väggar bl.a. i skolor och äldreboenden på Gotland och i Stockholm.

Hon har även arbetat med glasformgivning, gjort blästrade glaspartier och formgett betongföremål och järnskulpturer.


Eva har deltagit i ett 30-tal samlingsutställningar bl.a. på Gotlands Konstmuseum, Krapperups Konsthall och Liljevalchs.  


Hon har haft åtta separata utställningar bl.a. på Kaolin i Stockholm och i Visby domkyrka.

Parallellt med sitt konstnärskap har Eva arbetat som konstpedagog och är utbildad hantverkspedagog, Nyckelviksskolan 1982.